اخبار و اطلاعیه‌ها

آخرین اخبار   / اخبار داخلی انجمن

بخشنامه‌ها   / ضرورت ثبت قیمت ها در سامانه 124

نامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص الزامات قانونی مبنی بر ضرورت ثبت قیمت ها در سامانه 124.ir سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۱۴ مهر ۱۳۹۷